ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบออนไลน์

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday798
mod_vvisit_counterYesterday1321
mod_vvisit_counterThis week2119
mod_vvisit_counterLast week6224
mod_vvisit_counterThis month23699
mod_vvisit_counterLast month108765
mod_vvisit_counterAll days1102233

เรามี: 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 184.73.104.82
 , 
Today: ธ.ค. 22, 2014
เกร็ดความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำ TOR การจ้างที่ปรึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 08 เมษายน 2014 เวลา 12:32 น.

การจัดทำ TOR
(Term of Reference)

Term of Reference หรือ TOR

              TOR ย่อมาจาก Term of Reference หมายถึงข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำอะไรบ้าง โดย

  • การบอกขอบเขตของงานให้ชัดเจน

  • ระยะเวลาที่ต้องการ

  • คุณสมบัติของผู้รับจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ทำงานตามขอบเขตดังกล่าว

  • สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ดำเนินการ

  • มีกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยอะไรบ้าง

  • ปฏิบัติงานตามสัญญาจะได้อะไร

  • ผิดสัญญาจะถูกปรับอย่างไร

  • วิธีการดูแลงานของผู้ว่าจ้าง ว่าเขาจะดูแลงานคุณแบบไหน เขาจะมีที่ปรึกษาดูแลแทน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 เมษายน 2014 เวลา 12:34 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
เกร็ดความรู้ - เกร็ดความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

            ด้วยการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ กรรมการตรวจการจ้าง  และ ผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้และเข้าใจในเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้

            ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง”  และ/หรือ“ผู้ควบคุมงาน”  มีความรู้มีความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง จึงขอนำระเบียบและสาระสำคัญที่ควรทราบมากล่าวไว้เพื่อนำไปใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
เกร็ดความรู้ - เกร็ดความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

            ด้วยการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ กรรมการตรวจการจ้าง  และ ผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้และเข้าใจในเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้

            ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง”  และ/หรือ“ผู้ควบคุมงาน”  มีความรู้มีความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง จึงขอนำระเบียบและสาระสำคัญที่ควรทราบมากล่าวไว้เพื่อนำไปใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
ข้อหารือการนำพันธบัตรประเภทอื่นมาใช้เป็นหลักประกันซอง
เกร็ดความรู้ - เกร็ดความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ กค (กวพ) 0421.3/26492   ลงวันที่  26 ตุลาคม 2552

เรื่อง ข้อหารือการนำพันธบัตรประเภทอื่นมาใช้เป็นหลักประกันซอง

           ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมยุทธโยธาทหารบก แจ้งว่า ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ข้อ 5 และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารว่า พันธบัตรรัฐบาลไทย กรมฯ ขอหารือว่า ในกรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองประเภทอื่นที่มิใช่พันธบัตรรัฐบาลไทยมาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคา เช่น พันธบัตรธนาคารออมสิน  พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ พันธบัตรออมทรัพย์กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งผู้เสนอราคาอ้างว่า เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลไทย หรือเป็นพันธบัตรที่รัฐบาลรับรอง ทำให้เป็นปัญหากับคณะกรรมการประกวดราคาในการพิจารณาเบื้องต้น หากตัดสิทธิจะได้รับการอุทธรณ์ว่าพันธบัตรดังกล่าวสามารถใช้ค้ำประกันและชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาราคาจ้าง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรมฯ จึงขอหารือว่าเงื่อนไขตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง และระเบียบฯ ข้อ 141 (5) นั้น หลักประกันซองประเภทพันธบัตรรัฐบาลไทย หมายถึงพันธบัตรรัฐบาลไทยเท่านั้น ไม่รวมถึงพันธบัตร ประเภทอื่น หรือพันธบัตรประเภทอื่นก็สามารถนำมาเป็นหลักประกันซองได้  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
ข้อหารือผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
เกร็ดความรู้ - เกร็ดความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

หนังสือที่  กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๒๐๙๑๒  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

          ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค ๑ แจ้งว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๓๒ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัด ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ ได้ร่วมประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดว่า “ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทย” ซึ่งกรณีดังกล่าว บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทยได้แต่งตั้งให้บริษัทที่มายื่นเอกสารกับคณะกรรมการฯ ๒ บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชนิด และยี่ห้อเดียวกัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอหารือกรณี บริษัท ก. จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า OLYMPUS และบริษัท ข. จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ผลิตและนำเข้า จัดจำหน่าย ในประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า SANYO แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยออกหนังสือลงวันที่เดียวกันจะถือว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 3